Al nostre Centre donem molta importància a l’aprenentatge de les llengües, per aquest motiu a més de

les llengües oficials i curriculars: català, castellà i anglès, també oferim des de 5è de Primària fins a  4t d’ESO

l’aprenentage del francès.

La importància que té la llengua anglesa pel desenvolupament educatiu i posteriorment professional ha fet que

en el nostre Projecte de Centre es prioritzi des d’Educació Infantil, per això impartim 4 hores setmanals de classe

en anglès des de P3, fen a més psicomotricidad en anglès  i  des de Primària, fem el Coneixement del Medi

“Science” en anglès.   A ESO una part de les Matemàtiques també es fan en anglès.

 

 Podeu veure diferents vídeos en la nostra “*Mediateca” o al nostre canal de Youtube