El col·legi facilita la compra de tot el material escolar segons el curs al que assisteixen els alumnes,

podent adquirir tot en el mateix lloc i amb facilitats de pagament.

En l’ESO els alumnes a més dels materials i llibres adquireixen un ordinador personal per facilitar les

tasques i l’accés a les noves tecnologies.

Els socis de la cooperativa que administra el col·legi tindran sempre un 50% de descompte permanent sobre el preu original.

 

Demanar mes informació a Secretaría