.

La nostra escola NO utilitza uniforme diari per decisió de la majoria dels pares.

S’utilitza uniforme esportiu a l’assignatura de Psicomotricitat  (Infantil) / Educació Física (Primària i Secundària)

i per qualsevol sortida fora del Centre (tots els alumnes).

Per els alumnes que es queden habitualment al menjador s’utilitza una bata de color blau.  

Per Infantil i Primària s’utilitza una bata de color vermell a sobre de la roba per a totes les activitats.

Preguntar a Secretaria

.