El claustre de mestres/professors. És l’òrgan de participació dels mestres en el control i la gestió dels aspectes educatius del Centre. El formen tots els mestres i el presideix el Director. La seva funció és, entre d’altres, decidir criteris d’avaluació, programar i avaluar les diferents activitats educatives, escollir els seus representants al consell escolar i establir línies d’intervenció per a l’acció tutorial.

El tutor o tutora del grup. És la persona responsable del seguiment dels alumnes. Ha de mantenir relació personal amb tot el grup i les seves famílies a través d’entrevistes i reunions individuals periòdiques, . És qui fa, conjuntament amb els pares i mares, el seguiment del procés d’aprenentatge educatiu dels alumnes, detecta les seves dificultats i necessitats i, quan cal, proposa les mesures necessàries.

 

E. INFANTIL

MESTRES TUTORS

P-3   Eva Sitjà   –   evasitja@coleyglesias.com

P-4   Bet Roca   –   bet@coleyglesias.com

P-5   Mar Gonzàlez   –   mar.gonzalez@coleyglesias.com

MESTRES ESPECIALISTES

 • Anglès i Psicomotricitat: María Fernández
 • Castellà: Laia Bofill
 • Música: Pilar Cervera
 • TIC: Noemí Pujol

 

PRIMARIA

MESTRES TUTORS

Cicle Inicial

1r    Olga Cedó   –   olga@coleyglesias.com

2n   Sussi Gimenez   –   sussi@coleyglesias.com

Cicle Mitjà

3r    Artur Tudó   –   atudo@coleyglesias.com

4t    Maribel de Miguel   –   maribel@coleyglesias.com

Cicle Superior

    Sefa Fabregà – sefa.fabrega@coleyglesias.com

    Ester Rodriguez  –  ester@coleyglesias.com
  

MESTRES ESPECIALISTES

 • Català: Coia Galcerán
 • Anglès: Tomàs Jover
 • Castellano:  Natalia García
 • Educació Física: Ester Rodríguez
 • Educació Musical: Noemí Pujol
 • Science:  Laia Bofill i  Montse Benedicto
 • Arts and Crafts: Montse Benedicto
 • Educació Especial: Marta Dordal

 

SECUNDÀRIA – ESO

MESTRES TUTORS

1r    Àngel Gutierrez  –  angel.gutierrez@coleyglesias.com

2n   Nuria Losantos  –  nuria.losantos@coleyglesias.com

3r   Àngela Montaña  –  angelam@coleyglesias.com

4t   Tomàs Salazar  –  tsalazar@coleyglesias.com

 

MESTRES ESPECIALISTES

 • Llengua Catalana i Literatura: Àngela Montaña
 • Llengua Castellana i Literatura: Montse Montull i Nuria Losantos
 • Llengua Anglesa:  Sònia Polo
 • Llengua Francesa:  Núria Losantos
 • Matemàtiques:  Jordi Collet i Àngel Gutiérrez
 • Ciències de la Naturalesa, Biología, Física i Química: Jordi Collet i Àngel Gutiérrez
 • Ciències Socials, Historia i Geografia: Montse Montull i Artur Tudó
 • Tecnologia: Marta Olmos
 • Informàtica: Jordi Collet
 • Visual i Plàstica: Anna Rossalla
 • Educació Física: Ricard Solan
 • Música: Pilar Cervera
 • Cultura Religiosa: Tomàs Salazar
 • Departament Psicopedagògic: Marta Dordal
 • Projecte de Recerca:  Tomàs Salazar
 • Reforços i Desdoblaments:  Sònia Polo, Marta Olmos, Àngela Montaña, Núria Losantos, Artur Tudó, Montse Montull, Tomàs Salazar i Jordi Collet