Ajuntament de Canet de Mar: Tornen les visites d’escolars a la Deixalleria

| 0

AJUNTAMENT DE CANET DE MAR:      NOTÍCIES

Tornen les visites d’escolars a la Deixalleria

Visita a la deixalleria col·legi Yglesias - març 2014

L’Àrea de Medi Ambient organitza com cada any visites dels escolars a l’equipament de la Deixalleria.

El passat divendres 14 de març, ho van fer els cursos de 2n de primària i de 4t d’ESO del col·legi Yglesias.

En aquestes accions d’educació ambiental, se’ls ensenya els diferents tipus de residus i com s’ha de fer la recollida

selectiva.      Els escolars poden veure els contenidors on es porten les diferents deixalles, hi ha grans contenidors d’esporga,

fusta, vidre pla, ferralla, plàstic o rebuig. En aquests contenidors els ciutadans poden dipositar directament els seus residus.

Els alumnes aprenen, per exemple, que la Deixalleria és el lloc on s’han de portar residus tòxics com ara les piles, els

fluorescents o les pintures i els aparells elèctrics. Els únics residus que no es poden portar a la Deixalleria són els d’orgànica i

el rebuig, perquè ja es recullen a través del porta a porta.

A l’entrada de la Deixalleria hi ha la bàscula on es pesen els camions plens dels residus que es generen. Els escolars la van

fer servir per enfilar-s’hi tots i poder saber el pes de tot el grup.

Per completar la visita els nens omplen un qüestionari amb preguntes relacionades amb la recollida de residus i així consoliden els coneixements que s’han explicat a la visita.

Els nens i les nenes participen activament en les explicacions aportant les seves idees i comentant les anècdotes que passen al voltant seu.

Visita a la deixalleria col·legi Yglesias - març 2014   visita deixalleria - març 2014

INFORMACIÓ PUBLICADA EL 18 DE MARÇ DE 2014      http://www.canetdemar.cat/11613