Assemblea General Ordinària de Socis

| 0

Convocatòria:

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE SOCIS

Dijous, 27 de febrer de 2014 a les 21:00 en primera convocatòria  (21:30 en segona convocatòria)

Lloc:  Centre Parroquial – Canet de Mar

 

Ordre del dia:

1. Salutació del Sr. President

2. Tancament del curs 2012-2013 a 31-08-2013

3. Aprovació tancament comptes a 31-08-2013

4. Seguiment del pressupost curs 2013-2014

5. Nova pàgina web

6. Enquestes pares/alumnes

7. Renovació càrrecs Consell Rector

8. Precs, preguntes i suggeriments

 

Donada la importància de l’ordre del dia, esperem que tothom hi assisteixi i aprofitem l’avinentessa per saludar-vos cordialment

 

Consell Rector