Comunicat del Consell Rector

Comunicat del Consell Rector

| 0

El Consell Rector fa saber a tots els pares/mares membres titulars de la cooperativa del Col·legi Yglesias i a la ciutadania de Canet de Mar:

  1. Com a Consell Rector representem a tots els pares membres de la cooperativa, havent estat triats per a aquests càrrecs, i fent un treball voluntari per vetllar per al bon funcionament del col·legi.
  2. Com a ciutadans tenim cadascun les nostres opinions en referència a la convocatòria del dia 1 d’octubre, però això no ha influït ni influirà en les decisions que es prenen per vetllar per aquest bon funcionament.
  3. El col·legi és l’únic local NO PÚBLIC que s’utilitza habitualment per a les convocatòries a qualsevol tipus de votació electoral, havent-hi altres locals municipals que es podrien utilitzar per a tal efecte, encara així sempre s’ha cedit sense cap inconvenient.
  4. El cas de l’1 d’octubre és una situació excepcional que pot tenir conseqüències, per la qual cosa no podem, ni hem de, com a representants de tots els pares, cedir les instal·lacions arriscant els actius (edifici i mobiliari) i responsabilitats legals (multes, judicis, etc.) que després haguem d’assumir únicament els pares.
  5. Tot i així, sabent que és una situació de màxima importància, hem volgut solucionar-ho demanant un document a l’ajuntament perquè es facin responsables davant de qualsevol repercussió (legal i/o econòmica).
   Es va demanar en el seu moment verbalment en una reunió mantinguda amb la Sra. Blanca Arbell, alcaldessa de Canet de Mar, però ens va explicar que el demanaria als Serveis Jurídics. Hem cregut oportú esperar uns dies per veure si aquest document arribava, però en veure que no ha estat així, hem tramitat una instància a l’ajuntament, sol·licitant aquest document.
  6. D’arribar aquest document, sol·licitaríem al Bisbat de Girona l’autorització, també per escrit, ja que són ells els propietaris de l’edifici, i si responen de manera afirmativa i per escrit, llavors traslladaríem la decisió de cedir o no el col·legi a tots els pares que formen part de la cooperativa convocant-los a una reunió extraordinària urgent per votar aquesta decisió.
   De no arribar aquest document, no podem fer res més respecte a aquest tema i haurem de seguir actuant d’aquesta manera, vetllant pels interessos particulars del col·legi i esperant que l’ajuntament pugui oferir una alternativa favorable per a tots els ciutadans en la convocatòria de l’1 d’octubre.

Consell Rector