La tradició és el conjunt de coneixements i costums que es transmeten per considerar-se de valor per a la pròpia cultura. Es pot considerar tradició qualsevol esdeveniment repetit al llarg del temps, com una festa o una diada.

Les festes populars del calendari anual, són un esdeveniment de caràcter social que transmeten uns coneixements, faciliten el treball de manera grupal i ajuden a aprendre a organitzar esdeveniments tot aprenent músiques, danses, receptes, costums, tradicions de diferents comunitats.

La Castanyada, el Nadal, el Carnaval, Sant Jordi, el Dia Mundial de la Pau, el Dia de l’Ecologia… són celebracions que es repeteixen al llarg de l’any i amb les seves reiteracions i innovacions fan que hi hagi un sentiment de pertinença a la comunitat.