HORARI

Per tal d’optimitzar el rendiment i l’aprofitament de les sessions de treball de l’alumne, així com poder compaginar entrades i sortides, hores d’esbarjo i de menjador, l’horari dels alumnes és el següent:

INFANTIL, PRIMÀRIA i 1r/2n  d’ESO

 • MATINS  de   9 a 13h       TARDES de 15 a 17h

3r i 4t  d’ESO

 • dilluns                            MATINS  de 9 a 13 hores               TARDES  de 15 a 17 hores
 • dimarts i dijous            MATINS  de 8 a 13 hores               TARDES  de 15 a 17 hores
 • dimecres i divendres  MATINS de 8 a 13 hores                TARDES  lliures

És molt important, per al bon funcionament del centre, la màxima puntualitat.

 

Per a poder organitzar les entrades i sortides dels alumnes de l’escola de forma controlada, les farem de la següent manera:

ENTRADES

Els alumnes podran entrar a l’escola cinc minuts abans de l’hora d’entrada. No es permetrà l’entrada a classe de cap alumne que arribi més de 10 minuts tard i que no porti una justificació escrita del pare, la mare o el tutor, on consti el motiu del retard. Cal utilitzar l’agenda sempre que sigui possible.

Tot i que es donen 10 minuts per entrar a l’escola (matí / tarda), es prendrà nota d’aquell alumnat que, de manera repetitiva i/o intencionadament, espera a entrar en els últims minuts, i s’avisarà a les seves famílies.

 

SORTIDES

Es prega que es sigui puntual a l’hora de recollir els alumnes que hagin de marxar acompanyats. En cas d’arribar quan la porta del col·legi ja sigui tancada podran recollir els seus fill/es al vestíbul de l’entrada principal.

Els pares o mares que hagin de donar un encàrrec als professors o hagin de venir a buscar o a portar els nens/es abans de l’hora de sortida o després de l’hora d’entrada, cal que donin l’encàrrec per escrit a la secretaria del centre i es prega que no vagin directament a l’aula.

 

ACCESSOS

 • Alumnes d’Educació Infantil (P3, P4 i P5):
  • Accediran i sortiran sempre per la porta lateral verda d’accés (Edifici B) situada a la Plaça Colomer.
  • A l’entrada es prega als pares/acompanyants dels alumnes que deixin passar els nens sols a l’aula i a la sortida els pares/acompanyants entraran per la porta verda lateral de secretaria (Edifici A) de 12:50-12:55 i de 16:50 a 16:55 i s’adreçaran a la porta de la classe corresponent.

   

 • Alumnes de 1r, 2n i 3r de Primària
  • Accediran i sortiran sempre per la porta lateral verda d’accés (Edifici B) situada a la Plaça Colomer.

 

 • Alumnes de 4t, 5è i 6è de Primària i ESO:
  • Accediran i sortiran per la porta principal situada al c/ Eusebi Golart.

 

Preguem a tots els pares que compleixin en tot moment les normes de seguretat vial.

El compliment d’aquestes disposicions afavoreix el control dels alumnes. Col·laborem-hi tots.