HORARI

Per tal d’optimitzar el rendiment i l’aprofitament de les sessions de treball de l’alumne, així com poder compaginar entrades i sortides, hores d’esbarjo i de menjador, l’horari dels alumnes és el següent:

INFANTIL, PRIMÀRIA i 1r/2n  d’ESO

  • MATINS  de   9 a 13h       TARDES de 15 a 17h

3r i 4t  d’ESO

  • dilluns                            MATINS  de 9 a 13 hores               TARDES  de 15 a 17 hores
  • dimarts i dijous            MATINS  de 8 a 13 hores               TARDES  de 15 a 17 hores
  • dimecres i divendres  MATINS de 8 a 13 hores                TARDES  lliures

És molt important, per al bon funcionament del centre, la màxima puntualitat.

 

Per a poder organitzar les entrades i sortides dels alumnes de l’escola de forma controlada, les farem de la següent manera:

ENTRADES

Els alumnes podran entrar a l’escola cinc minuts abans de l’hora d’entrada. No es permetrà l’entrada a classe de cap alumne que arribi més de 10 minuts tard i que no porti una justificació escrita del pare, la mare o el tutor, on consti el motiu del retard. Cal utilitzar l’agenda sempre que sigui possible.

Tot i que es donen 10 minuts per entrar a l’escola (matí / tarda), es prendrà nota d’aquell alumnat que, de manera repetitiva i/o intencionadament, espera a entrar en els últims minuts, i s’avisarà a les seves famílies.

 

SORTIDES

Es prega que es sigui puntual a l’hora de recollir els alumnes que hagin de marxar acompanyats. En cas d’arribar quan la porta del col·legi ja sigui tancada podran recollir els seus fill/es al vestíbul de l’entrada principal.

Els pares o mares que hagin de donar un encàrrec als professors o hagin de venir a buscar o a portar els nens/es abans de l’hora de sortida o després de l’hora d’entrada, cal que donin l’encàrrec per escrit a la secretaria del centre i es prega que no vagin directament a l’aula.

 

ACCESSOS

Per tal d’evitar aglomeracions, caldrà espaiar les entrades i sortides ampliant-ne l’horari i tenint en compte el nombre de portes de l’escola. A les entrades les portes s’obriran a les 8:55h i les 14:55h, i a les sortides a les 12:55 i les 16:55h. Romandran obertes deu minuts.

S’habilitaran les quatre portes d’entrada que tenim al centre: 

. Per la porta del Carreró Pere Deleglise, entraran els nens i nenes de P3, P4 i P5 fins a la porta de la seva classe on els esperarà la mestra. A les 12:55h i a les 16:55 s’obrirà la porta del pati del Carreró Pere Deleglise i les famílies entraran de forma esglaonada fins a la porta de la classe per recollir el seu fill o filla.

L’ordre serà el següent: P3, P4 i P5.

. Per la porta verda de la Plaça 1 d’Octubre, els alumnes de 1r EP i 2n EP esperaran a la plaça, en fila, que els vingui a recollir la seva mestra. Si algun alumne arriba tard haurà d’esperar a que hagi entrat l’altre grup bombolla. Les sortides també es faran de forma esglaonada i serà la mestra qui acompanyarà als nens i nenes fins a la plaça.

Els grups entraran de forma esglaonada en aquest ordre: 1r EP i 2n EP.

.  Per la porta del costat de Secretaria de la Plaça 1 d’Octubre, els alumnes de 2n d’ESO i de 3r i 4t d’EP, esperaran a la plaça en fila que els vingui a recollir el mestre. Si algun alumne arriba tard haurà d’esperar a que hagi entrat els altres grups bombolla. Les sortides també es faran de forma esglaonada i serà el mestre qui acompanyarà als alumnes fins a la plaça. Els grups entraran de forma esglaonada en aquest ordre: 2n d’ESO, 3r EP i 4t EP.

. Per la porta principal de forja, els alumnes de 5è i 6è d’EP, i 1r, 3r i 4t d’ESO esperaran al Carrer Eusebi Golart, en fila, que els vingui a recollir el mestre. Si algun alumne arriba tard haurà d’esperar a que hagi entrat els altres grups bombolla. Les sortides també es faran de forma esglaonada i serà el mestre qui acompanyarà als alumnes fins a la plaça.

Els grups entraran de forma esglaonada en aquest ordre: 5è EP, 6è d’EP, 1r d’ESO, 3r d’ESO i 4t d’ESO.

Cal tenir present que l’horari d’entrada de 3r i 4t d’ESO  de dimarts a divendres és a les 8h del matí.

 

Preguem a tots els pares que compleixin en tot moment les normes de seguretat vial.

El compliment d’aquestes disposicions afavoreix el control dels alumnes. Col·laborem-hi tots.