El col·legi facilita la compra de tot el material escolar segons el curs al que assisteixen els alumnes, podent adquirir tot en el mateix centre i amb facilitats de pagament.

A l’ESO els alumnes a més, dels materials i llibres, adquireixen un ordinador personal per facilitar les tasques i l’accés a les noves tecnologies.

Demanar mes informació a secretaria.