El Consell Escolar és l’òrgan de participació en el control i gestió del centre dels diferents sectors que constitueixen la comunitat educativa.

Està compost pel director del centre, representants del personal docent, del personal d’administració i serveis, dels pares i mares, de membres de la Junta Rectora, dels alumnes i un representant de l’Ajuntament. Els representants surten elegits per votació.

Les seves funcions són:

  • Aprovar el pressupost del centre, fer-ne el seguiment i aprovar-ne la liquidació.
  • Aprovar el reglament de règim intern del centre.
  • Promoure la conservació i renovació de les instal·lacions i material escolar.
  • Analitzar i valorar el funcionament general del centre i l’evolució del rendiment escolar.
  • Elaborar un informe que s’inclou en la memòria anual.

 

Composició consell escolar

 

COMPOSICIÓ DEL CONSELL ESCOLAR    2019-2020

Director/a (President/a del consell): Mar González
Representants de la titularitat:
1. Sofía González González
2. Meritxell Moreno
Representants dels professors: 1. Sònia Polo Artacho
2. Ester Rodriguez Navarro
3. Núria Losantos Sistach
Representants dels pares d’alumnes: 1. Cristina Simó Ibáñez
2. Eva Bernardo López
3. David Corpas Morales
4. Andrea Navarro Pujol
Representants dels alumnes: 1. Marc López García
2. Amina Chaibi
Representant del personal d’administració i serveis: 1. Montserrat Gascón Hernández

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPOSICIÓ DEL CONSELL ESCOLAR    2013-2014

Director/a (President/a del consell): Tomás Salazar
Representants de la titularitat:
1. Ricardo López Grima
2. Laura Foved García
3. David Corpas Morales
Regidor o representant de l’Ajuntament:
1. Pere Xirau Espàrrech
Representants dels professors: 1. Raquel Arévalo González
2. Mª del Mar González Páez
3. Mª Isabel de Miguel Cardona
4. Noemi Pujol Pòrtoles
Representants dels pares d’alumnes: 1. Eva Mª García García
2. Beatriz Rodríguez Gómez
3. Misericòrdia Pruna Horra
4. Cristina Simó Ibáñez
Representants dels alumnes: 1. Maryam Chaibi
2. Gisela Ponce Vidales
Esteve Pujol Raduà (Suplent)
Ferran Lorenzo Calero (Suplent)
Representant del personal d’administració i serveis: 1. Judit Rodriguez Saez

 

 

 

Director/a (President/a del consell): Tomás Salazar
Representants de la titularitat:
1. Ricardo López Grima
2. Laura Foved García
3. David Corpas Morales
Regidor o representant de l’Ajuntament:
1. Pere Xirau Espàrrech
Representants dels professors: 1. Raquel Arévalo González
2. Mª del Mar González Páez
3. Mª Isabel de Miguel Cardona
4. Noemi Pujol Pòrtoles
Representants dels pares d’alumnes: 1. Eva Mª García García
2. Beatriz Rodríguez Gómez
3. Misericòrdia Pruna Horra
4. Cristina Simó Ibáñez
Representants dels alumnes: 1. Maryam Chaibi
2. Gisela Ponce Vidales
Esteve Pujol Raduà (Suplent)
Ferran Lorenzo Calero (Suplent)
Representant del personal d’administració i serveis: 1. Judit Rodriguez Saez