Projecte educatiu del nostre centre – PEC

 

Annex 1: Projecte Lingüístic.

Annex 2: PLEC

Annex 3: Pla d’Atenció a la Diversitat 2019-20

Annex 4: Pla de convivència. En creació.

Annex 5: Projecte Escola Verda

Annex 6: Pla TAC. En creació.

Annex 7:Projecte Servei Comunitari

Annex 8: Projecte d’Emprenedoria. En creació.