En el següent enllaç trobareu els Trets d’identitat del centre.