L’ Equip Directiu es renova cada tres anys. El grup de professors que vol formar un equip directiu ha d’ elaborar un Projecte Educatiu el qual es presenta al Consell Rector del Centre i és aquest qui escolleix la proposta que més li agrada o més s’apropa a la línia d’escola que els pares volen. 

Els equips han d’estar formats per 4 professors d’entre els quals en sortirà el director, el sotsdirector, i els caps d’estudis.

 

Director/a. És el màxim responsable de la direcció, l’organització i el funcionament del Centre. És l’encarregat de l’elaboració del Projecte Educatiu del Centre i del lideratge pedagògic. És qui s’encarrega d’impulsar les diferents activitats del Centre i de garantir el compliment de les normes de convivència. El director també és el president del Consell Escolar i ha de fomentar la participació de les famílies.

Sotsdirector/a. És la persona responsable de les tasques relacionades amb la gestió de la documentació acadèmica i administrativa.

Caps d’estudis. Són les persones responsables de planificar i gestionar les activitats del Centre, com poden ser l’elaboració dels horaris i altres activitats i de l’atenció als alumnes, específicament: Infantil i Primària i Secundària.

 

Equip Directiu actual:

DIRECTOR:  Jordi Collet

SOTS DIRECTORA:  María Fernández

CAP D’ESTUDIS D’ESO: Àngela Montaña

CAP D’ESTUDIS D’E.INFANTIL I PRIMÀRIA:  Marta Dordal

 

 

 

 

 

———————————————————————————————————————————————————————————

 

Aquest estiu i a partir d’aquest Setembre 2017 per al nou curs escolar, per motius personals el que ha estat director en els últims anys,

el Sr. Tomas Salazar ha presentat la seva renúncia, per la qual cosa ara hi ha un nou equip directiu acceptat pel Consell Rector.

Agraïm al Sr. Salazar la seva dedicació i esforç

 

Darrer Equip Directiu 2014-2017:

DIRECTOR:  Tomàs Salazar

SOTS DIRECTORA:  María Fernández

CAP D’ESTUDIS D’ESO:  Jordi Collet

CAP D’ESTUDIS D’EI I PRIMÀRIA:  Natàlia García

——————————————————————————————————————————————————————————

La tarda del passat dijous 10 de juliol 2014 es va fer públic en l’últim consell escolar del curs 2013-14 el nou equip directiu del Col·legi Yglesias.

El director i el cap d’estudis de secundària segueixen sent en Tomàs Salazar i en Jordi Collet respectivament.  

Com a novetat es van presentar els nous membres, la Natàlia Garcia com a nova cap d’estudis d’educació infantil i primària i la Maria Fernández com a sotsdirectora, benvingudes i enhorabona.

 

Darrer Equip Directu  2013-2014

DIRECTOR:  Tomàs Salazar

SOTS DIRECTORA:  Coia Galceran

CAP D’ESTUDIS D’ESO:  Jordi Collet

CAP D’ESTUDIS D’EI I PRIMÀRIA:  Sussi Giménez