L’ Equip Directiu es renova cada tres anys. El grup de professors que vol formar un equip directiu ha d’ elaborar un Projecte Educatiu el qual es presenta al Consell Rector del Centre i és aquest qui tria la proposta que més li agrada o més s’apropa a la línia d’escola que els pares volen. 

Els equips han d’estar formats per 4 professors d’entre els quals en sortirà el director, el sotsdirector, i els caps d’estudis.

 

Director/a. És el màxim responsable de la direcció, l’organització i el funcionament del Centre. És l’encarregat de l’elaboració del Projecte Educatiu del Centre i del lideratge pedagògic. És qui s’encarrega d’impulsar les diferents activitats del Centre i de garantir el compliment de les normes de convivència. El director també és el president del Consell Escolar i ha de fomentar la participació de les famílies.

Sotsdirector/a. És la persona responsable de les tasques relacionades amb la gestió de la documentació acadèmica i administrativa.

Caps d’estudis. Són les persones responsables de planificar i gestionar les activitats del Centre, com poden ser l’elaboració dels horaris i altres activitats i de l’atenció als alumnes, específicament: Infantil i Primària i Secundària.

 

Equip Directiu actual:

DIRECTORA:  Mar González (mar.gonzalez@coleyglesias.com)

SOTS DIRECTORA:  Eva Sitjà (evasitja@coleyglesias.com)

CAP D’ESTUDIS D’ESO: Josep Márquez (josep.marquez@coleyglesias.com)

CAP D’ESTUDIS D’E.INFANTIL I PRIMÀRIA:  Marta Dordal (marta.dordal@coleyglesias.com)