El claustre de mestres/professors. És l’òrgan de participació dels mestres en el control i la gestió dels aspectes educatius del Centre. El formen tots els mestres i el presideix el Director. La seva funció és, entre d’altres, decidir criteris d’avaluació, programar i avaluar les diferents activitats educatives, escollir els seus representants al consell escolar i establir línies d’intervenció per a l’acció tutorial.

El tutor o tutora del grup. És la persona responsable del seguiment dels alumnes. Ha de mantenir una relació personal amb tot el grup i les seves famílies a través d’entrevistes i reunions individuals periòdiques. És qui fa, conjuntament amb els pares i mares, el seguiment del procés d’aprenentatge educatiu dels alumnes, detecta les seves dificultats i necessitats i, quan cal, proposa les mesures necessàries.

EDUCACIÓ INFANTIL

MESTRES TUTORS

P-3   Bet Roca   –   bet@coleyglesias.com

P-4   Mar Gonzàlez   –   mar.gonzalez@coleyglesias.com

P-5   Eva Sitjà   –   evasitja@coleyglesias.com

MESTRES ESPECIALISTES

 

PRIMÀRIA

MESTRES TUTORS

Cicle Inicial

1r A   Olga Cedó   –   olga@coleyglesias.com

1r B   Ester Rodríguez –  ester@coleyglesias.com 

2n     Sussi Gimenez   –   sussi@coleyglesias.com

Cicle Mitjà

3r    Artur Tudó   –   atudo@coleyglesias.com

4t    Maribel de Miguel   –   maribel@coleyglesias.com

Cicle Superior

    Natàlia Garcia –  natalia.garcia@coleyglesias.com  

6è    Coia Galcerán –  coia.galceran@coleyglesias.com    

 MESTRES ESPECIALISTES

 

SECUNDÀRIA – ESO

MESTRES TUTORS

1r   Àngel Gutierrez  –  angel.gutierrez@coleyglesias.com

2n  Nuria Losantos  –  nuria.losantos@coleyglesias.com

3r   Sònia Polo –  sonia.polo@coleyglesias.com  

4t   Tomàs Salazar  –  tsalazar@coleyglesias.com

MESTRES ESPECIALISTES