El claustre de mestres/professors. És l’òrgan de participació dels mestres en el control i la gestió dels aspectes educatius del Centre. El formen tots els mestres i el presideix el Director. La seva funció és, entre d’altres, decidir criteris d’avaluació, programar i avaluar les diferents activitats educatives, escollir els seus representants al consell escolar i establir línies d’intervenció per a l’acció tutorial.

El tutor o tutora del grup. És la persona responsable del seguiment dels alumnes. Ha de mantenir una relació personal amb tot el grup i les seves famílies a través d’entrevistes i reunions individuals periòdiques. És qui fa, conjuntament amb els pares i mares, el seguiment del procés d’aprenentatge educatiu dels alumnes, detecta les seves dificultats i necessitats i, quan cal, proposa les mesures necessàries.

EDUCACIÓ INFANTIL

MESTRES TUTORS

P-3   Eva Sitjà   –   evasitjà@coleyglesias.com

P-4   Bet Roca   –   bet@coleyglesias.com

P-5   Mar Gonzàlez   –   mar.gonzalez@coleyglesias.com

MESTRES ESPECIALISTES

 • Anglès, Etwinning: Montse Benedicto -montseb@coleyglesias.com
 • Psicomotricitat i castellà: Ester Rodríguez – ester@coleyglesias.com
 • Arts & Crafts: Mireia Martínez – mireia.martinez@coleyglesias.com
 • Música: Pilar Cervera – mariapilar.cervera@coleyglesias.com
 • Connecta’t: Sussi Gimenez – sussi@coleyglesias.com
 • Atenció a la diversitat: Marta Dordal – marta.dordal@coleyglesias.com

 

PRIMÀRIA

MESTRES TUTORS

Cicle Inicial
1r Noemí Pujol –noemi@coleyglesias.com
2n Olga Cedó – olga@coleyglesias.com


Cicle Mitjà
3r Maribel de Miguel – maribel@coleyglesias.com
4t Coia Galcerán –coia.galceran@coleyglesias.com


Cicle Superior
5è Gemma Garola -gemma.garola@coleyglesias.com
6èNatàlia Garcia – natalia.garcia@coleyglesias.com 
 
 

 MESTRES ESPECIALISTES

 • Anglès i Etwinning:Cristina Díaz cristina.diaz@coleyglesias.com
 • Educació Musical: Noemí Pujol – noemi@coleyglesias.com
 • Arts and Crafts: Mireia Martínez -mireia.martinez@coleyglesias.com i Montse Benedicto
  – montseb@coleyglesias.com
 • Ed. Física: Ester Rodríguez -ester@coleyglesias.com
 • Connecta’t: Sussi Gimenez – sussi@coleyglesias.com
 • Atenció a la diversitat: Marta Dordal – marta.dordal@coleyglesias.com

 

SECUNDÀRIA – ESO

MESTRES TUTORS

1r Sònia Polo – sonia.polo@coleyglesias.com
2n Núria Losantos – nuria.losantos@coleyglesias.com
3r Jordi Collet – jordi.collet@coleyglesias.com
4t Àngela Montaña – angelam@coleyglesias.com

MESTRES ESPECIALISTES

 • Llengua Catalana i Literatura i Llatí: Àngela Montaña – angelam@coleyglesias.com
 • Llengua Castellana i Literatura: Núria Losantos – nuria.losantos@coleyglesias.com
 • Llengua Anglesa i Alemany: Sònia Polo – sonia.polo@coleyglesias.com
 • Llengua Francesa: Núria Losantos – nuria.losantos@coleyglesias.com
 • Matemàtiques: Jordi Collet –jordi.collet@coleyglesias.com i Àngel Gutiérrez –
  angel.gutierrez@coleyglesias.com 
 • Ciències de la Naturalesa, Biología, Física i Química: Jordi Collet –
  jordi.collet@coleyglesias.com i Àngel Gutiérrez – angel.gutierrez@coleyglesias.com
 • Ciències Socials, Historia i Geografia: Artur Tudó –atudo@coleyglesias.com i Josep
  Marquez – josep.marquez@coleyglesias.com
 • Economia i Emprenedoria: Josep Marquez – josep.marquez@coleyglesias.com
 • Tecnologia: Jordi Collet –jordi.collet@coleyglesias.com
 • Informàtica: Jordi Collet – jordi.collet@coleyglesias.com
 • Visual i Plàstica: Anna Rossalla – anna.rossalla@coleyglesias.com
 • Educació Física: Ricard Solan – rsolan@coleyglesias.com
 • Música: Pilar Cervera – mariapilar.cervera@coleyglesias.com
 • Cultura i valors: Josep Marquez – josep.marquez@coleyglesias.com
 • Projecte de Recerca: Josep Marquez – josep.marquez@coleyglesias.com, Jordi Collet
  –jordi.collet@coleyglesias.com i Àngela Montaña –angelam@coleyglesias.com
 • Atenció a la diversitat: Marta Dordal – marta.dordal@coleyglesias.com