L’edifici, d’estil Modernista, va ser construït específicament per a ús escolar a inicis del 1909 i va ser inaugurat el setembre de 1911.

L’edifici principal, de planta baixa i dos pisos, s’hi troben les aules de 4rt de Primària fins a la de 4t d’ESO, també acull el menjador, el claustre, despatxos de direcció, aula de música, laboratori, taller de plàstica, aula de repàs, aula d’informàtica i secretaria.

El segon edifici, de planta baixa i un pis, acull les aules d’Educació Infantil i les aules de 1r, 2on i 3r d’Educació Primària a més d’una aula d’informàtica. Els dos edificis estan comunicats pel pati central.

Actualment comptem amb:

– Biblioteca

– Taller 

– Laboratori

– Aula de música

– Hort urbà

– Aula diversitat

– Aula digital

– Aula polivalent

– Pati

– Menjador