PROCÉS PREINSCRIPCIÓ CURS 2020-21

PROCÉS PREINSCRIPCIÓ CURS 2020-21

| 0

 

ENCARA TENIM PLACES PER P3, P4 i 1r  ESO!!!!

(PER LA RESTA DE CURSOS PODEU CONSULTAR AL TELÈFON DE CITA PRÈVIA MOSTRAT MÉS AVALL)

 

CALENDARI LLIURAMENT DE SOL·LICITUDS I DOCUMENTACIÓ:

 

Preinscripció:

 • Període de presentació telemàtica: 13 a 22 de maig
 • Període de presentació presencial: 19 a 22 de maig

Matrícula: 13 a 17 de juliol

 

Procés per realitzar la preinscripció telemàtica:

1.- Haureu d’omplir la sol.licitud accedint amb un ordinador o altre aparell amb connexió al següent enllaç (heu d’anar a la part de baix, a l’opció “per internet” i clicar a “sol·licitud amb suport informàtic”):

Sol·licitud de preinscripció

2.- Una vegada omplerta i enviades telemàticament les dades s’obté el resguard de la sol·licitud. Aquest resguard és IMPRESCINDIBLE  i us l’heu de descarregar i enviar per correu electrònic juntament amb la documentació que us indiquem a continuació a l’adreça del centre demanat en primera opció, en el nostre cas és mgascon@coleyglesias.com.

3.- Posteriorment respondrem el correu confirmant que l’hem rebut. Aquest resguard és necessari per poder seguir amb el procés.

 

La documentació que heu d’enviar durant el període de presentació telemàtica (escanejada o fotografiada), a la direcció de correu del centre demanat en primera opció és:

 

 • DNI, pare, mare i alumne, si el tingués.
 • Llibre de família
 • Targeta sanitària (TIS)
 • Carnet de vacunacions
 • Certificat d’empadronament si l’adreça del DNI no coincideix amb l’actual.

 

Les famílies que ho necessitin, poden demanar cita prèvia al telèfon 689785327 per poder fer les gestions presencialment al mateix col·legi. En aquest cas, les mesures de seguretat que s’hauran de seguir seran:

 

MESURES DE SEGURETAT COVID-19 EN CAS DE PRESÈNCIA AL CENTRE:

 

 • Obligatori demanar cita prèvia telefònicament.
 • Distància mínima entre persones de 2 metres en tot moment.
 • Ús de mascareta obligatori.
 • El personal del centre anirà equipat amb material protector (mascaretes i guants). Hi haurà mampara de separació en el punt de recollida de documentació.
 • El centre disposa de gel hidroalcohòlic per a la desinfecció de mans i de mobiliari.

 

Recordeu que tota la informació sobre la preinscripció pel proper curs la teniu a la següent adreça del Departament d’Educació: http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/

 

L’oferta de places la podeu consultar a: http://mapaescolar.gencat.cat/

 

LA NOSTRA OFERTA PER EL P4 DEL PROPER CURS ÉS DE 13 PLACES.

 

Moltes gràcies!