Oferim una escola inclusiva, activa, motivadora i socialitzadora ja que, com a famílies i equip docent, volem la millor educació pels nostres infants i joves.

En el Currículum Escolar, la música, les tecnologies i les llengües estrangeres les trobem com una part important dels aprenentatges i estan presents en diferents formats a la formació de l’alumnat des de l’inici de la seva escolarització.

Pensant en la societat actual i en el futur dels nois i noies, la llengua anglesa està present a totes les aules des de primer del Cicle Inicial -P3 i també s’introdueix la llengua francesa, com a segona llengua estrangera, a partir del Cicle Superior, i l’alemany a partir de l’ESO.

Apostem per una educació per la igualtat de drets i deures sense cap mena de discriminació per raó de sexe i plantegem l’assignatura de religió des del punt de vista cultural.

Les sortides pedagògiques i les convivències tenen l’objectiu de completar, de manera pràctica i vivencial, l’estudi d’alguna temàtica del curs però sobretot són útils per treballar valors com la solidaritat, el respecte i l’autonomia.

Com a Escola Verda, també pensant en el futur, potenciem actituds, hàbits i valors  vinculats amb l’educació ambiental i de respecte vers l’entorn més proper. Potenciem l’alimentació saludable i variada a l’esmorzar i al dinar, el reciclatge a cadascuna de les aules i la cura de tot el material com a part de l’educació per a la millora del medi ambient.