Som una Cooperativa de Famílies, tutors o representants dels alumnes que hi reben educació.

Totes les famílies en són sòcies i podem participar en l’administració i funcionament de l’escola.

Formem part de la Federació de Cooperatives d’Ensenyament de Catalunya (EscolesCoop, les escoles cooperatives de Catalunya, FeCEC) des de la qual 41 escoles treballem cooperativament amb compromís i implicació de famílies, docents i no docents per transformar i innovar l’ensenyament a partir de la solidaritat, la pluralitat, el treball en xarxa, l’autogestió i l’autonomia.

Els objectius més importants de la Cooperativa són:

     – vetllar pel compliment de l’ideari,

     – gestionar i administrar la cooperativa i

     – tenir cura de proporcionar els mitjans necessaris per a poder desenvolupar la tasca educativa del         col·legi.

La representació de la Cooperativa és el Consell Rector que, en reunions periòdiques obertes a tots els socis, tenen la competència d’establir les directrius generals d’actuació del centre.

Anualment se celebra l’assemblea de socis per debatre i decidir els temes decisius de gestió i funcionament.