El servei d’acollida matinal va adreçat als alumnes d’educació infantil i primària de 8 a 9 hores del matí.
 
El preu del servei d’acollida matinal per els socis és:
Esporàdic Aquest és el preu diari i podran realitzar el pagament a secretaria o directament a la monitora:
4,00€ –   1 hora

2,00€ –  1/2 hora (o fracció)
Fix Aquest és el preu diari i s’abonarà en el rebut mensual:
2,5€-  1 hora
1,5€-  1/2 hora (o fracció)