El menjador escolar tindrà una continuïtat en la tasca educativa del centre i es treballaran els hàbits d’ordre i d’higiene, la utilització dels coberts,

l’autonomia personal, la col·laboració amb el grup social, etc.

El servei de menjador s’ofereix a tots els nens/es del centre, des de P3 fins a 4t d’ESO en l’horari de 13 h a 15 h.

L’hora d’esbarjo serà de 14 h a 15 h (els nens gaudiran de dos monitors durant aquesta hora).

Es procura que el nen mengi de tot.Si el vostre fill/a té qualsevol problema o al·lèrgia amb algun aliment, cal comunicar-ho (per escrit) a les persones encarregades del menjador i a la secretaria de col·legi.

Els nens/es fixos (com a mínim 3 dies fixos de cada setmana) pagaran el preu del menú diari a 7,50 euros i es pagarà amb el rebut de cada mes.

Només es descomptarà el menjador dels nens/es fixos quan es comuniqui a Secretaria abans de les 9:15h o bé quan hi hagi una sortida.

Els nens/es que facin ús d’aquest servei  ocasionalmenthauran d’abonar 8,50euros per dia a secretaria abans de les 9:15h del matí, per tal de poder afegir el seu menú a la comanda.

També es podran adquirir paquets de 10 tiquets utilitzables al llarg del curs al preu de 80 euros cada paquet. Cal, però, que el nen/a que es quedi al menjador, porti el tiquet amb el seu nom al darrera i el lliuri a Secretaria també abans de les 9:15h del  matí.

No s’acceptarà cap nen/a (no fixos) sense tiquet.

Normes al menjador

La persona responsable del menjador és la Marga Vico.

Per qualsevol dubte o consulta podeu contactar amb la secretarìa del col·legi al: 93 794 07 95

serveidemenjador@coleyglesias.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imprimir