Sol·licitud de preinscripció –  Curs 2015-2016

Sol·licitud de preinscripció – Curs 2015-2016

| 0

Sol·licitud de preinscripció a ensenyaments de segon cicle d’educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria en centres educatius sufragats amb fons públics.

Curs 2015-2016  del 10 al 17 de març de 10 a 12:30 i de 15 a 18h

 

Full per imprimir i presentar

 

EDUCACIÓ INFANTIL/EDUCACIÓ PRIMÀRIA/SECUNDÀRIA

 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL LLIURAR A SECRETARIA EN EL MOMENT DE FER LA PREINSCRIPCIÓ

–     Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.

–     Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa.

–     Original i fotocòpia del DNI del pare i de la mare o tutor o targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.

–     Original i fotocòpia del DNI de l’alumne/a, si té més de 14 anys, o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas d’alumnat estranger.

–     Original i fotocòpia de la tarja de la TIS (targeta d’identificació sanitària) de l’alumne/a.

–     Original i fotocòpia del carnet de vacunacions, o bé certificat mèdic oficial.

–     Només quan el domicili familiar que s’al·lega no coincideix amb el del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres, certificat de convivència de l’alumne/a on hi ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant i resguard de la renovació del DNI. En el moment de la matriculació cal presentar el DNI renovat amb la nova adreça.

 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL LLIURAR A SECRETARIA EN EL MOMENT DE FER LA MATRICULACIÓ

–        Fotocòpia (si és el cas) de les últimes notes del centre anterior.

–        Fotocòpia domiciliació bancària.

–        60€ de l’alta soci Cooperativa i 20 € de matriculació. Total 80 €

–        2 fotos mida carnet.